Click to
Chat

EN

PT系列標籤機之標籤帶選擇

尋找適合你使用的標籤帶
首頁 支援服務 PT系列標籤機之標籤帶選擇
標籤帶闊度參考

尋找適合你使用的標籤帶:

  • 特強過膠保護層標籤帶
  • 磨沙 / 啞面標籤帶
  • 卡通標籤帶
  • 裝飾用標籤帶
  • 燙印布質標籤帶
  • 電線標籤帶
  • 一般標籤帶
  • 保安標籤帶
  • 特強強力黏貼標籤
TZe131
36mm
TZe161
24mm
TZe151
18mm
TZe141
12mm
TZe131
9mm
TZe121
6mm
TZe111
TZe132
36mm
-
24mm
-
18mm
-
12mm
TZe132
9mm
-
6mm
-
TZe133
36mm
-
24mm
-
18mm
-
12mm
TZe133
9mm
-
6mm
-
TZe135
36mm
-
24mm
-
18mm
-
12mm
TZe135
9mm
-
6mm
-
TZe231
36mm
TZe261
24mm
TZe251
18mm
TZe241
12mm
TZe231
9mm
TZe221
6mm
TZe211
TZe232
36mm
TZe262
24mm
TZe252
18mm
TZe242
12mm
TZe232
9mm
TZe222
6mm
-
TZe233
36mm
TZe263
24mm
TZe253
18mm
TZe243
12mm
TZe233
9mm
TZe223
6mm
-
TZe431
36mm
TZe461
24mm
TZe451
18mm
TZe441
12mm
TZe431
9mm
TZe421
6mm
-
TZe531
36mm
TZe561
24mm
TZe551
18mm
TZe541
12mm
TZe531
9mm
TZe521
6mm
-
TZe631
36mm
TZe661
24mm
TZe651
18mm
TZe641
12mm
TZe631
9mm
TZe621
6mm
TZe611
TZe731
36mm
-
24mm
TZe751
18mm
TZe741
12mm
TZe731
9mm
TZe721
6mm
-
TZe334
36mm
-
24mm
TZe354
18mm
TZe344
12mm
TZe334
9mm
-
6mm
-
TZe335
36mm
-
24mm
TZe355
18mm
TZe345
12mm
TZe335
9mm
TZe325
6mm
TZe315
TZe435
36mm
-
24mm
-
18mm
-
12mm
TZe435
9mm
-
6mm
-
TZe535
36mm
-
24mm
TZe555
18mm
-
12mm
TZe535
9mm
-
6mm
-
TZeB31
36mm
-
24mm
TZeB51
18mm
-
12mm
TZeB31
9mm
-
6mm
-
TZeC31
36mm
-
24mm
TZeC51
18mm
-
12mm
TZeC31
9mm
-
6mm
-
TZe33M3
36mm
-
24mm
-
18mm
-
12mm
TZe33M3
9mm
-
6mm
-
磨沙 / 啞面標籤帶
TZeM31
36mm
-
24mm
TZeM51
18mm
-
12mm
TZeM31
9mm
-
6mm
-
TZeM931
36mm
TZeM961
24mm
TZeM951
18mm
TZeM941
12mm
TZeM931
9mm
-
6mm
-
TZe33M3
36mm
-
24mm
-
18mm
-
12mm
TZe33M3
9mm
-
6mm
-
TZeM65
36mm
TZeM65
24mm
-
18mm
-
12mm
-
9mm
-
6mm
-
TZeM261
36mm
TZeM261
24mm
-
18mm
-
12mm
-
9mm
-
6mm
-
TZeM365
36mm
TZeM365
24mm
-
18mm
-
12mm
-
9mm
-
6mm
-
TZeMQL55
36mm
-
24mm
TZeMQL55
18mm
-
12mm
TZeMQL35
9mm
-
6mm
-
卡通標籤帶
TZeHC31
12mm
TZeHC31
TZeHW31
12mm
TZeHW31
TZeSW31
12mm
TZeSW31
TZeUB31
12mm
TZeUB31
TZeGW31
12mm
TZeGW31
TZeGB31
12mm
TZeGB31
TZeRY31
12mm
TZeRY31
TZeLW31
12mm
TZeLW31
TZeLG31
12mm
TZeLG31
TZeLP31
12mm
TZeLP31
TZeKA31
12mm
TZeKA31
TZeKG31
12mm
TZeKG31
裝飾用標籤帶
1. 絲質標籤帶
TZeRW34
24mm
-
12mm
TZeRW34
TZeRE34
24mm
*TZeRE54
12mm
TZeRE34
TZeRN34
24mm
*TZeRN54
12mm
TZeRN34
TZeR234
24mm
*TZeR254
12mm
TZeR234
TZeR231
24mm
*TZeR251
12mm
TZeR231
TZeR354
24mm
*TZeR354
12mm
-
TZeRL54
24mm
*TZeRL54
12mm
-
2. 亮閃標籤帶
TZePR831
24mm
TZePR851
12mm
TZePR831
TZePR935
24mm
TZePR955
12mm
TZePR935
TZePR234
24mm
TZePR254
12mm
TZePR234
燙印布質標籤帶
TZeFA3
12mm
TZeFA3
TZeFAE3
12mm
TZeFAE3
TZeFA53
12mm
TZeFA53
TZeFA63
12mm
TZeFA63
電線標籤帶
1. 電線索引標籤
FLe7511
24mm
FLe7511
FLe6511
24mm
FLe6511
FLe2511
24mm
FLe2511
2. 覆貼型過膠保護標籤帶
TZeSL651
36mm
TZeSL661
24mm
TZeSL651
TZeSL251
36mm
TZeSL261
24mm
TZeSL251
3. 熱縮管
HSe251
23.6mm
HSe251
17.7mm
HSe241
11.7mm
HSe231
8.8mm
HSe221
5.8mm
HSe211
4. 彈性標籤帶
TZeFX231
36mm
TZeFX261
24mm
TZeFX251
18mm
TZeFX241
12mm
TZeFX231
9mm
TZeFX221
6mm
TZeFX211
TZeFX631
36mm
TZeFX661
24mm
TZeFX651
18mm
TZeFX641
12mm
TZeFX631
9mm
TZeFX621
6mm
TZeFX611
一般標籤帶
TZeN201
3.5mm
TZeN201
保安標籤帶
TZeN201
18mm
TZeSE4
特強強力黏貼標籤
TZeSL651
36mm
TZeS661
24mm
TZeS651
18mm
TZeS641
12mm
TZeS631
9mm
TZeS621
6mm
-
TZeSL251
36mm
TZeS261
24mm
TZeS251
18mm
TZeS241
12mm
TZeS231
9mm
TZeS221
6mm
TZeS211

* 最新型號

^ 以上標籤帶圖例只供參考

標籤帶使用例子